Článek

Search and Rescue 2017

Ve dnech 11. - 12. 8. 2017 jsme se s Regi zúčastnili praktického záchranářského závodu Search and Rescue 2017, který pořádal Hasičský sbor Příbram. Začátek závodu a losování bylo naplánováno na 17. hod., kam jsme bohužel z důvodu několika kolon na D1 a D4 přijeli s cca 30 minutovým zpožděním. Byli jsme losem vybráni jako tým č. 2 a po příjezdu si vyslechli zbývající info k závodu:

 • můžeme odměňovat,
 • na každém vyhledání bude vždy přítomen velitel zásahu a komisař závodu (ten pro nás v 99 % případů bude "duch", se kterým nekomunikujeme),
 • v případě první pomoci pracujeme jako při reálném zákroku vč. použití zdravotnického materiálu, volání záchranky (dostali jsme tel. číslo na fiktivní službu) a poskytování první pomoci až do příjezdu zdravotnické služby.

Po skončení úvodu jsme měli asi 15 minut na nachystání, načež některé týmy byly povolány. My měli cca 2 hodiny okno. Bylo 20:00 když jsme se chtěli natáhnout a v tu chvíli se rozezněly telefony zbylým týmům, byli jsme povoláni na první zásah.

Zásah č. 1

První zásah probíhal v areálu bývalého pivovaru. Hledali se zbývající squateři před demolicí areálu, čas na vypracování 40 minut. Rozdělili jsme se, Regi šla prohledávat hlavní budovu, já prohledal přilehlé okolí a budovy. Velitel zásahu každému z nás přidělil 2 hasiče, přes které jsme s ním komunikovali. Mezi sebou jsme používali naše vysílačky. Arča nalezla jednu osobu za zavřenýma dveřma vedlejšího vchodu hlavní budovy a osobu v uzavřeném kanálu - 5 metrů pod poklopem. V jednom z vedlejších objektů mi připadlo, že měla reakci, ovšem ani po návratu se nepodařilo dohledat. Po prohledání venkovního prostoru jsem se vydal za Regi, která v tu dobu měla 3 nálezy. Během průchodu budovou Arča prohledávala přízemní patro s velmi jemnou reakcí v místnosti s komínem - to jsme si potvrdili i s Regi, které zde Via také reagovala - obě feny se plazily po komínku. Regi jsem vysvětlil místo reakce ve venkovním prostoru a sám jsem se vydal v budově do nejvyššího patra, které zbývalo prohledat. Díky vyměněným informacím jsme dohledali poslední 2 osoby - já v nejvyšším patře u komínu pod podlahou (tj. psi to cítili přes 2 patra) a Regi v popsaném objektu. Díky této komunikaci jsme v časovém limitu našli všechny osoby, jako jediný tým. Všechny osoby byly zavedeny bezpachově, dostali jsme výborné hodnocení za komunikaci a práci s hasiči. Ihned po skončení zásahu na nás už čekal hasič, který nás spolu s dalším týmem převezl v nákladním prostoru V3Sky na další zásah.

Nejdůležitější poznámky

 • Věřit psovi a komunikovat s ním
 • Komunikovat mezi sebou a podezřelá místa překrývat
 • Hasiči/pomocníci jsou tu od toho, aby mi pomohli, nebát se je "vyhnat", požádat o info/pomoc
 • V sutině informovat velitele zásahu o postupu

Zásah č. 2

Na druhý zásah jsme byli povolány celkem 3 týmy, dostali jsme přidělen prostor o rozloze 46 ha, neznámý počet osob. Každý tým si vybral jednoho psa (v našem případě Via), druhý pes šel do kotce v hasičárně. Dostali jsme vysílačky a bezdrátové GPS obojky, díky kterým komisař online sledoval práci celé skupiny. Zvolili jsme si velitele naší průzkumné skupiny, veliteli zásahu jsme sdělili, jakým způsobem jsme si rozdělili terén, požádali o odvoz, popsali kde mají každý tým vyhodit, kde nás mají zpět nabrat a jeli jsme. 2 Gazíky nás převezli přes lesní kopcovitý terén a ocitli jsme se s Regi sami v naprosté tmě. Navrhli jsme strategii a vydali se na průzkum dlouhý hodinu a třičtvtě. Vánek byl jedním směrem, za chvíli přesně opačným, většinu času bezvětří. Byli jsme první nasazená skupina na tomto terénu, takže jsme cestou vyplašili mnoho zvěře. Dodrželi jsme strategii, v čase se dostavili na smluvené nástupní místo, veliteli vysílačkou hlásili konec práce bez nálezu.. Ani jeden tým nenašel, každý jsme tam nechali jednu osobu. Hasiči nás převezli zpět na vyhodnocení. Během toho jsme byli telefonicky povoláni na další zásah, Tatrovka nás promptně převezla na základnu, kde na nás čekala dodávka... 

Ponaučení pro příště

 • Pozor na terén: mokré dřevo klouže, v noci a porostu není vidět a není nic lepšího, jak sletět v prvních 5 minutách zásahu

Zásah č. 3

Dodávka nás vysadila uprostřed louky s tím, že zbytek je třeba dojít pěšky. V průběhu cesty nás zastavila pomocnice, která nás pouze upozornila, že teď bude stanoviště první pomoci, ať opravdu jednáme jako při reálné situaci. O pár desítek metrů dál už nás odchytával zmatený mladík s tím, že viděl jak traktorista srazil cyklistku a sám zmateně utekl. S Regi jsme zastavili krvácení z otevřené zlomeniny holenní kosti, během čehož postižená upadla do bezvědomí. Regi během mého zákroku volala zdravotnickou službu, které poskytla všechny potřebné informace včetně GPS souřadnic incidentu. Ve chvíli kdy se situace stabilizovala vzala Regi psy a šla hledat traktoristu. Já zůstal u raněné a v periodách kontroloval dech a stav zranění. Situaci komplikoval fakt, že postižená ležela pod traktorem a tak jsem několik minut běhal furt dokola sem a tam. Po příjezdu zdravotnické služby jsem předal veškeré info a vydal se za Regi, která mezitím našla traktoristu s poraněním hlavy. Toho jsme ošetřili, zjistili vše potřebné, zraněného přesunuli zpět k traktoru a s informacemi předali zdravotníkům. Kladné hodnocení jsme dostali za komunikaci se zraněnou a za průběžné kontroly jejího stavu, za nezapomenuté latexové rukavice i za použití termofolie po zajištění zranění a celkového stavu postižené. Naopak výtka byla k prodlevě ošetření krvácení, kdy mě rozhodilo sténání až křičení slečny při každém doteku rány a chvíli mi trvalo, než jsem se s tím sám popasoval a zastavil krvácení - což nás stálo body. Následoval popis nad mapou, kam se pěšky přesunout dál.

Nejdůležitější poznámky

 • Nasazením latexových rukavic práce začíná (nejlépe ihned při ruce - jde o čas), zakrytím termofolií končí
 • Umět rychle najít svou polohu, např. GPS
 • Komunikovat se zraněnými

Ponaučení pro příště

 • Reagovat na zranění a nenechat se rozhodit sténáním

Zásah č. 4

Po přesunu nás vyzvedla čtyřkolka s vozíkem, která nás převezla přes les na další stanoviště. Hledali jsme 2 skauty, kteří se nevrátili ze hry. Časový limit 30 minut na ploše 50 000 m2. Hledali jsme spolu, bohužel už se podepsala únava na nás i psech, nabrali jsme zdržení, já na chvíli ztratil orientaci, nedodrželi jsme přesně v klidu navrženou strategii a to nás stálo jednoho figuranta. Druhou osobu jsme našli cca ve dvou třetinách limitu. Osobu krásně našla Via, podle komisaře Arča z dálky též reagovala, já už bohužel tyto náznaky nevnímal a tlačil jsem ji opačným směrem. Jakmile Via začala značit, nechal jsem i Arču doběhnout k figurantovi, kde ji Regi odměnila. Po zhodnocení práce nás čtyřkolka opět převáží, přesedáme do dodávky a zjišťujeme, že jedeme na základnu. Psi po nástupu do vozidla ihned usínají.

Ponaučení pro příště

 • Zbytečně nezmatkovat a dodržet taktiku navrženou v klidu
 • Při společném průzkumu se "roztáhnout" na dohled a lépe tak vykrýt terén
 • I přes veškerou únavu vnímat psa

Základna

Po 8 hodinách v terénu přijíždíme na základnu, kontrolujeme stav odměn, stav baterií, vyměňujeme v GPS, dávám si rychlou sprchu a usínáme, jsou 4 hodiny ráno. V 5:45 mě Regi budí, že ji právě volali a jsme povoláni na zásah, oblíkáme si nachystané věci a před šestou už vycházíme podle GPS souřadnic.

Zásah č. 5

Dostáváme informaci o 2 pohřešovaných osobách, terén k prohledání má rozlohu 20 000 m2, máme na to 20 minut. Jdeme oba, můžeme použít jen jednoho psa, druhý zůstane u stanu stanoviště. Bereme Arču a s nálezem jedné, opilé, osoby jsme doprohledali terén v cca 18 minutě. Nedá nám to a vysíláme psa k nejhustšímu porostu znovu. Po vypršení času dostáváme info, že druhá osoba byla viděna na druhé straně řeky, bohužel kvůli rozvodněnosti nelze použít most. Je nachystaný traverz přes řeku, Regi mi pomáhá s Arčou do postroje, jede první a já s Arčou druhý. Po vysvléknutí z postroje hledáme poslední osobu. Úspěšně, vyslechneme si hodnocení, dostáváme hlášení s žádostí o pomoc a opět se pěšky podle GPS přesouváme na další stanoviště.

Zásah č. 6

Na břehu rybníka stojí mladík s tím, že už volal i záchranku, protože na druhé straně vidí loďku s pánem, který volá o pomoc. Skrz těžký terén se nelze dostat po souši, nasedáme do pramice a pádlujeme 300m napříč rybníkem. Prochladlého muže zachraňujeme z jeho loďky a dozvídáme se informaci o tom, že mu manželka odešla do rákosí a už se nevrátila. Převážíme muže k vedlejšímu břehu, kam mezitím dojíždí záchranka. Předáváme muže a jdeme hledat do vysokého rákosí ztracenou ženu. Via má po několika minutách práce nález, figurantku odvádíme k manželovi. Práci jsme stihli velmi rychle, takže máme 20 minut okno. Psi si hrají, já v sedu usínám. Ihned po vyhodnocení dostáváme požadavek na prohledání budovy, následuje přechod na místo, kde nás vyzvedává dodávka.

Zásah č. 7

Vybouchlá kotelna, potřeba prohledat vnější okolí a postiženou budovu, hledají se 3 ososby, 40 minut. Přístup do sklepení z důvodu poškození schodiště výbuchem pouze slaněním. Domlouváme se, že Regi jde do budovy, já opět okolí. Nacházím zraněnou v jednom ze zavřených kanálů. Nutné ošetření, žádám tedy velitele zásahu o povolení ke vstupu do kanálu a poskytuju první pomoc. Exponované popáleniny ošetřuju, jediné místo které nechávám jsou viditelné popáleniny v obličeji, neboť poškozená měla roušku, která jí při pokusu o sundání strhávala kůži. To nás stálo body, měl jsem to ošetřit. Po vytáhnutí termofolie mě komisařka na první pomoc zastavuje, že jí to stačí, ať jdu dál hledat. Regi se mezitím slanila do sklepa, kde jí Via reagovala na pach skrz okno ve zdi. Společně se protáhly cca 10m šachtou a dohledaly 2. figuranta. Mezitím jsem vstoupil do budovy a po konzultaci vysílačkou jsem doprohledal zbylé prostory. Ve zbytku časového limitu hledáme venku a nenacházíme. Ještě před vypršením času práci končíme a jsme přesvědčeni, že osoby byly v areálu pouze 2. Nebyly - třetí osoba byla hned vedle budovy v kanálu pod keřem. Jsme necelé 4 hodiny v kuse na nohách a psi ji prostě necítili. Dostáváme informaci o tom, že se máme pěšky přesunout na základnu.

Ponaučení pro příště

 • Kontrolovat nejbližší okolí budov: sklepní okna, praskliny, kanály... můžou být schované pod keřem/stromem

Základna

Opět přípravy na další zásah, je 10 hodin dopoledne a tak jak jsme oblečeni, tak jdeme spát. Ve 12 mě Regi budí, že už další zásah nebude a v tu vteřinu opět spím.

Zhodnocení

Štěstí přeje připraveným a není nad to ušetřit si čas a nervy během práce s hledáním důležitých předmětů. Kromě nachystaného batohu jsem celou dobu chodil ve vestě kde jsem měl vždy po ruce bublifuk, GPSku, vysílačku, balení latexových rukavic, pracovních rukavic, vodítko a odměny. Čelovka na helmě a ta celou dobu na hlavě. Tyto věci se využívaly neustále dokola a šetřilo to mnoho času při práci. Jestli mě něco naučilo kontrolovat vítr, pracovat s GPS a vysílačkou, tak tento závod. Toto vč. komunikace s pomocníky se po půlce závodu stalo tak automatickým, že už jsem nad tím nepřemýšlel. Zkušenosti, otestování sebe i psa, to si člověk sám nenachystá... a nebylo asi větší radosti, než když pes po víc jak 10 hodinách práce označí uzavřený úkryt. 4. místo z 9 týmů už pak byla jen třešnička na dortu

Na tomto místě se též hodí poděkovat organizátorům a všem týmům, které se podílely na přípravě závodu. Perfektně fungující harmonogram, reálně vypadající a výborně nachystané zásahy... I přes veškerou únavu byli pomocníci po skončení scénáře vždy milí, usměvaví a za to jim patří velký obdiv!

Výsledková listina

Galerie od Lucas Kozel  

FacebooktwitterFacebooktwitter